–   PHILIPPINE  –

Suskrisyon ng membership para sa atomy

How to register ATOMY members .

Live Clock Date
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

ATOMY – Piliin ang numero ng
membership ng isponsor.
Please select a sponsor member number

» 25716912» 24139165
» 25938502» 25889884

Please follow the steps below
↓    ↓    ↓    ↓    ↓

STEP 1

Bumisita sa Atomy homepage.
I-click ang address na pinapakita sa ibaba.
Visit the Atomy homepage.

–  Opisyal na Website  –
Official Website

    http://www.atomy.com/ph    ⇐

STEP 2

I-click ang “Sumali sa Amin”.
(Click “Join Us”.)

STEP 3

Kailangan ang password at ID ng miyembro ng Atomy.
(An ATOMY member’s ID and password are required.)
Please enter numbers only.
Copy and paste.

I  D       15151742

P W          332211

STEP 4

I-click ang “Sumali sa Amin”.
(Click “Join”.)

STEP 5

Tingnan ang “Sang-ayon Lahat” para sa mga tuntunin at kondisyon.
I-click ang OK na buton.
(Check “All Agree” for terms and conditions.
Click the “Confirm” button.)

STEP 6

Magsagawa ng sertipikasyon sa sarili
(Please enter your personal information)

STEP 7

Select your sponsor’s membership number.

Ilagay ang numero ng membership ng isponsor.
Piliin ang numero ng membership ng isponsor.
(Enter your sponsor’s membership number.
Select your sponsor’s membership number.)

(Please enter numbers only.)

» 25716912» 24139165
» 25938502» 25889884
STEP 8

I-click ang Kompirmahin sa screen sa ibaba.
(Click )

STEP 9

I-click ang
(Click )

STEP 10

Awtomatikong inilalagay ang mga karakter.
I-click ang
(Your membership subscription is complete.)

STEP 11

Kumpleto ang suskrisyon ng iyong membership.
Paki-rekord ang iyong ID at password at itago sa ligtas na lugar.
(To full membership !.
Please record your ID and password and store in a safe place.)