Philippines atomy best products 1

–   PHILIPPINE  –

Paano irehistro ang mga miyembro ng ATOMY.
How to register ATOMY members .

Mangyaring sundin ang mga hakbang sa ibaba.
Please follow the steps below.
↓    ↓    ↓    ↓    ↓

STEP 1

Bisitahin ang website ng Atomy.
Mag-click sa opisyal na website sa ibaba.
Kapag na-click, lilitaw ang isa pang window ng Internet.

 

– Opisyal na website –
    http://www.atomy.com/ph    ⇐

 

Visit the Atomy website.
Click on the official website below.
When clicked, another Internet window appears.

– Official Website –
⇒    http://www.atomy.com/ph    ⇐

STEP 2

I-click ang “Sumali sa Amin” sa kanang tuktok ng opisyal na window ng website
Click “Join Us” at the top right of the official website window

Philippines Registration-Step 1
STEP 3

Kailangan ng ID at password ng isang miyembro ng ATOMY.
Mangyaring isulat ang ID at password ng larawan sa opisyal na website.

An ATOMY member’s ID and password are required.
Please write the ID and password of the picture on the official website

I  D       15151742

P W          332211

U.S. Registration_Step 4-1
STEP 4

Mag-click sa mga Pilipino na higit sa 18 taong gulang.
Mga dayuhan, mag-click sa Mga Kasapi sa Pandaigdig.
Click on Filipinos over 18 years of age.
Foreigners, click on Global Members.

Philippines Registration-Step 3
STEP 5

Mangyaring suriin ang mga tuntunin at kundisyon.
Please check the terms and conditions.

Philippines Registration-Step 4
STEP 6

Mangyaring ipasok ang iyong personal na impormasyon at address.
* Kinakailangan ba.
Please enter your personal information and address.
* Is required.

Philippines Registration-Step 5
STEP 7

Mangyaring ipasok ang iyong sponsor ID sa blangko.
Ipasok ang isa at i-click
Please enter your sponsor ID in the blank.
Enter one and click

» 28842001» 28841166
» 28848067» 28854482
» 28841289» 28842642
Philippines Registration-Step 6
STEP 8

Mag-click sa OK
Click on OK

Philippines Registration-Step 6-2
STEP 9

Piliin ang iyong sentro.
Maaari mong baguhin ang iyong sentro sa anumang oras.
I-click ang “Confirm
Choose your center.
You can change your center at any time.
Click “Confirm”

Philippines Registration-Step 6-3
STEP 10

Kumpirmahin ang iyong impormasyon sa pag-input.
I-click ang “DONE”
Confirm your input information.
Click “DONE”

Philippines Registration-Step 7
STEP 11

Kumpleto na ang pagpaparehistro ng pagiging miyembro ng Atomy.
Tandaan ang iyong ID at password.

Subukang mag-log in sa opisyal na website ng Atomy!
http://www.atomy.com/ph

 

Atomy membership registration is complete.
Remember your ID and password.

Try logging in to the Atomy official website!
http://www.atomy.com/ph

U.S. Registration_Step 11

Atomy Overviwe
Ang Pangunahing Teorya ng Ekonomiya ay Prangka
Susi ang pamamahagi!
Mabisang Diskarte kung saan natutugunan ng Kalidad ang Halaga

 

Ang diskarte ng MASSTIGE ng Atomy ay dapat ibigay
Ang mga ganap na Marka ng produkto sa isang Ganap na Presyo.

 

Ang pandaigdigang merkado ay nagiging pandaigdigan.
Tulad ng pagsasama-sama ngayon sa isang merkado, ang tatak na Masstige ng Atomy ay nakaposisyon mismo para sa momentum at paglago.
Simula sa Atomy USA noong 2010, nagsimula kaming magtaguyod ng mga sangay sa ibang bansa kasunod ng Japan at Canada.
Higit sa dati, ang Atomy ay nakatuon sa isang pangitain para sa pandaigdigang pamamahagi. Mula nang maitaguyod, ang aming layunin ay hindi upang makipagkumpitensya sa iba pang mga kumpanya ng network marketing.
Mga supermarket, department store, shopping sa bahay, at mga tagatingi sa online na nagbabago at nagbabago sa paraan ng pagbili ng mga produkto.
Sa hinaharap, isusulat muli ng Atomy ang kasaysayan ng network marketing.
Itinayo sa mga prinsipyo, mangunguna ang Atomy sa muling pagbabago ng pagkilala at reputasyon sa industriya.

Kultura ng Atomy:
1. Kulturang nakatuon sa prinsipyo
2. Ibinahaging kultura ng paglaki
3. Pagbabahagi ng kultura

 

Ang aming layunin ay upang lampasan ang kasiyahan ng customer.
Sa halip, isang kumpanya na pinahahalagahan ang diwa at ang sentro ng tagumpay.
Naniniwala kami na ang pagpapahalaga sa indibidwal ang aming inuuna.

Naging kasosyo sa pananampalataya at maniwala sa iyong sariling tagumpay sa pamamagitan ng Atomy.
Lagi kitang paglilingkuran ng may pinakamabuting mapagpakumbabang puso.
Tangkilikin ang magandang buhay at gawin ang iyong mga pangarap na may Atomy.