ATOMY – Piliin ang numero ng
membership ng isponsor.
(Please select a sponsor member number)

» 22553620» 20830740
» 22549678» 22547397

  PHILIPPINES  

Please follow me

↓    ↓    ↓    ↓    ↓

1

 Mangyaring Atomy Mobile download mula sa App Store
( Download Atomy Mobile from the App Store  )

 

I-click ang “Sumali sa Amin”.
(Click “Join Us”.)

2

Kailangan ang password at ID ng miyembro ng Atomy.
(An ATOMY member’s ID and password are required.)

Please enter numbers only

I  D      14589238

P W           332211

3

I-click ang
(Click )

4

Magsagawa ng sertipikasyon sa sarili
( Please enter your personal information )

Ilagay ang numero ng membership ng isponsor.
Piliin ang numero ng membership ng isponsor.
(Enter your sponsor’s membership number.
Select your sponsor’s membership number.)

(Please enter numbers only.)

» 22553620» 20830740
» 22549678» 22547397

5

I-click ang
Click

6

Mangyaring pumili ng isang sentro
( Select the center.)

Mangyaring piliin ang “Tinatanggap ko ang lahat” mga tuntunin at kundisyon.
I-click ang button na “Sumali sa Amin”.
( Check “All Agree” for terms and conditions.
Click the “Join Us” button.)

7

Awtomatikong inilalagay ang mga karakter.
I-click ang
(Your membership subscription is complete.)
“Click”

8

Kumpleto ang suskrisyon ng iyong membership.
Paki-rekord ang iyong ID at password at itago sa ligtas na lugar.
(To full membership !.
Please record your ID and password and store in a safe place.)