– PHILIPPINES –
Suskrisyon ng membership para sa atomy
(AtomyMembership subscription for Atomy)

¹  Click on the flag of your country
²   Follow the steps below  ↓  ↓  ↓  ↓

PHILIPPINES

MALAYSIA

Россия и
соседние страны

USA (English)

USA (español)

INDONESIA

Mexico y Países
que usan español

CANADA

SINGAPORE

INDIA

Казахстан и
соседние страны

 KOREA  &
All countries

Live Clock Date
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.

ATOMY – Piliin ang numero ng
membership ng isponsor.
(Please select a sponsor member number)

» 22553620» 20830740
» 22549678» 22547397

Sign up for free
↓    ↓    ↓    ↓    ↓

 

– PHILIPPINES –

1

Bumisita sa Atomy homepage.
I-click ang address na pinapakita sa ibaba.
(Visit the Atomy homepage.
Click the address shown below.)

–  Opisyal na Website  –
 ⇒    http://www.atomy.com/ph    

2

I-click ang “Sumali sa Amin”.
(Click “Join Us”.)

3

Kailangan ang password at ID ng miyembro ng Atomy.
(An ATOMY member’s ID and password are required.)
Please enter numbers only.
Copy and paste.

I  D          14589238

P W               332211

4

I-click ang “Sumali sa Amin”.
(Click “Join”.)

5

Tingnan ang “Sang-ayon Lahat” para sa mga tuntunin at kondisyon.
I-click ang OK na buton.
(Check “All Agree” for terms and conditions.
Click the “NEXT” button.)

6

Magsagawa ng sertipikasyon sa sarili
(Please enter your personal information)

7

Ilagay ang numero ng membership ng isponsor.
Piliin ang numero ng membership ng isponsor.
(Enter your sponsor’s membership number.
Select your sponsor’s membership number.)

(Please enter numbers only.)

» 22553620» 20830740
» 22549678» 22547397
8

I-click ang Kompirmahin sa screen sa ibaba.
(Click )

9

I-click ang OK.
(Click )

10

Awtomatikong inilalagay ang mga karakter.
I-click ang
(Your membership subscription is complete.)

11

Kumpleto ang suskrisyon ng iyong membership.
Paki-rekord ang iyong ID at password at itago sa ligtas na lugar.
(To full membership !.
Please record your ID and password and store in a safe place.)

Atomy Compensation Plan – English

Atomy Plan de Compensación – Español

Atomy Compensation Plan – Canada

Pelan Pemasaran Atomy Dalam Bahasa Malaysia